Muzeum & Historie

Fort Křelov XVII. je polygonální permanentní fort vybudovaný v letech 1851 až 1854. Patří do první čtveřice pevnůstek (spolu s forty XI., XIII., XV.), které od roku 1850 postupně vznikaly západně a jihozápadně od pevnosti Olomouc.

Otevírací doba muzea

Duben, květen, červen, září, říjen:
sobota, neděle: 10:00–16:00
Prohlídky začínají každou celou hodinu.
Poslední prohlídka od 15 hodin

Červenec, srpen:
úterý–neděle: 10:00–16:00
Prohlídky začínají každou celou hodinu.
Poslední prohlídka od 15 hodin
 
V ostatní dny:
Návštěva muzea je možná po dohodě s kastelánem objektu
na tel. 603 706 941 nebo na muzeum@forty.cz

Vstupné do muzea

Prohlídka pevnosti (délka cca 40 min.)

  • Dospělí 100 Kč
  • Děti a studenti, důchodci, vojenští veteráni 50 Kč
  • Děti do 6 let zdarma

Zveme vás na nový prohlídkový okruh

Z fortu do města a zpět – Fort XVII Křelov a památky vojenského stavitelství v centrální části města Olomouce.

Prohlídky probíhají každé úterý a středu od 1. 5. do 31. 10. 2024, 10:00 – 13:00 hodin, vždy na základě předchozí objednávky a to minimálně 1 týden dopředu. Vlastní přeprava nutná!

Vstupné 100 Kč včetně prohlídky Fortu.

Více info na: muzeum@forty.cz nebo infocentrum@olomouc.eu

Svým pětiúhelníkovým půdorysem fort připomínal starší forty na Tabulovém a Šibeničním vrchu, přičemž se od nich odlišoval řadou konstrukčních prvků. Nebyla vybudována kasematní hradba ani krytá cesta, naopak zde byl použit jiný druh kaponiér, určených k obraně obvodového příkopu. Rovněž konstrukce čelního reduitu byla odlišná. Provedení fortu XVII. je tak daleko bližší pevnostem v Krakově, které vznikaly ve stejném období.

Hlavním obranným těžištěm tohoto objektu je mohutný zemní val, na němž byla mezi zemními násypy rozmístěna těžká dělostřelecká výzbroj. Jeho vnější zpevněná strana tvořila současně eskarpu příkopu, vnitřek je naopak opatřen kasematami pro ukrytí obránců a bezpečné uložení zásob.

Za hlavním bojovým postavením se v centru fortu nachází tzv. středový podkovovitý reduit, uzavřený malým nádvořím a plochou zadní stěnou, z níž vystupuje šíjová kaponiéra na obranu příkopu před týlovou stranou fortu. Reduit sloužil jako ubytovací zařízení a v případě obležení nepřítelem byl posledním místem odporu. Podle dobové dokumentace byla cena fortu vyčíslena na 284 020 zlatých a 16 krejcarů.

V současné době je Fort XVII využíván jako muzeum se stálou expozicí o historii fortové pevnosti a sbírkou militárií.

Hostinec Citadela, umístěný v reduitu pevnosti, se otevírá na společenské a firemní akce, svatby a hostiny. V přilehlých sálech pořádáme koncerty, malá divadla, semináře a školení.

Celý areál Fortu XVII. nabízí 60 tis. m2 plochy a je vyhledávanou lokalitou pro pořádání velkých teambuildingových akcí, dětských dnů, historických bitev a jarmarků.

Muzeum

Muzeum olomouckého komplexu opevnění na Fortu Křelov nabízí komentované prohlídky pro veřejnost i předem objednané skupiny návštěvníků. Exkurze zájemcům neodhalí jen drobné výstavní exponáty, ale odkryje i tajemství masivních zemních valů a před stovkami let budovaných kasemat.

Popis prohlídky

Prohlídky začínají každou celou hodinu, délka komentované prohlídky je zhruba 30 minut, prohlídky s kasematami 40min.

Průvodce vás seznámí se vznikem a historií fortového opevnění a zajímavostmi našeho Fortu XVII. Projdete si vnitřní prostory reduitu, ubytoven mužstva, buzzer platz se studnou, prostory šíjové kaponiery – místa poslední obrany a další zajímavé prostory pevnosti. Komentovanou část prohlídky zakončíte v expozici militárií, dobových fotografií, plánů fortů a map fortového opevnění města Olomouce.

Dále budete pokračovat prohlídkou zemního valu – eskarpy. Tyto masivní a tajemné kasematní prostory si projdete s hořícími loučemi. 

Přejeme vám příjemný zážitek, při prohlídce Fortu XVII.

Turistická známka muzea

V muzeu olomouckého opevnění na Fortu Křelov XVII. je možno zakoupit turistickou známku s číslem 1595 (www.turisticke-znamky.cz) za doporučenou cenu 40 Kč.

Program rozvoje venkova

POŘÍZENÍ VYBAVENÍ SPOLKU – HISTORIE A VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Moravská cesta. Cílem projektu je pořízení vybavení spolku.